Menüü

Aruanded

Kuidas on kõige parem kontrollida Vormi TSD Llisa1 summasid ?
Üritan trükkida Maksuameti menüüst Vorm TSD lisa4 ja lisa5 , kuid neid ei tooda ekraanile. Mida valesti teen?
Kuidas koostada Statistika kuuaruannet
Kas on olemas mingi hea aruanne, mida saaks arhiivis säilitada ja kus oleksid kõikvõimalikud andmed töötaja ühe aasta tasude, kinnipidamiste, puhkuse ja haiguspäevade kohta? Millist aruannet soovitate arhiivi jaoks välja trükkida?
Vorm TSD lisa 1' l (alimendisumma) on töötajal, kelle palgast on elatis kinni peetud veerus 7 olev summa koos elatisega, kuid peaks olema ilma.
Kas saab lisaaruannete all välja jätta need aruanded , mida ei kasutata ?
Millisest aruandest on võimalik näha järgmise kuu puhkuseid, mis on ette makstud ja nendelt arvestatud makse? Sooviks saada tekkepõhist arvestust maksude (sotsiaalmaks ja tulumaks) kohta.

Maksukategooriad

Kuidas toimida , kui töötajal muutub aasta keskel maksukategooria ,s.t. töötaja hakkab firmas tööle põhikohaga?

Programmi uuendused

Kuidas ma saaksin ise teie programmide uuendusi laadida?

Hinnakiri

Kuidas toimub töötajate arvu arvestus ? Kui näiteks programm on ostetud 70-le töötajale. Kas koos kustutatud ja lahkunud töötajatega võib kokku olla 70 töötajat või loetakse neid, kellel on jooksvas arvestuses tasud?
Mis tähendab Teie hinnakirjas Täiendav raamatupidamislik analüütika" ja Divisionaalne jaotus" ?

Panga fail

Kuidas saab Taavi palgaprogrammis kanda töötasu Swedpanka?
Pank kaebab, et nende faili selgituses segadusttekitav tekst "lõplik arvestus", mis on tulnud arvestuse nimest. Kas on võimalik seadistada nii, et arvestuse nimi ei satuks faili?
Koostame eksporti Teleteenuse programmile, aga need failid tekivad kataloogi C:\Taavi\WPalk. Kas kuskil on võimalik määrata selle jaoks eraldi kataloogi?
Kas saaks tekitada nii, et kui tehakse Hansapanka makset, siis operatsiooni kuupäev jääks tühjaks? Nimelt teeb palgaarvestaja faili varem valmis , kui raha üle kantakse ja siis peab ta alati operatsiooni kuupäeva muutma.

Maksuvaba summa arvestamine

Töötaja on puhkusel 01.04 - 08.05 kokku 35 kalendripäeva. Märtsi töötasu ja aprilli-mai puhkustasud maksti välja 31.03. Seega on arvestatud ainult märtsikuu maksuvaba. Aprillis töötajale väljamakseid ei ole, mai lõpus arvestatakse maksuvaba ainult mai
Miks osadel töötajatel arvestab programm vahearvestuses tulumaksu 400.- pealt ja osadel mitte?
Vastavalt tulumaksuseadusele võib tagasiulatuvalt töötajal maha arvestada maksuvaba miinimumi juhul, kui eelnevatel kuudel ei olnud võimalik seda teha. Kuidas Taavi programmis asi töötab?
Kui teen vahelahenduses inimesele lõpparve, sisestan ka tasuliigi 004, programm ütleb, et teeb lõpliku arvestuse. Kas siis peaks maksuvaba rakendama või mitte?

Puhkustasude arvestamine

Kui kuupalk on töötaja kaardil ja töötaja ei tööta täis kuud , siis kuidas saaks sisestada tegelikke tööpäevi?
Töötaja kaardile on sisestatud kuupalk . Kas saab nii , et programm ei arvuta selle järgi automaatselt palka?
Kuidas Taavis teha , kui töötajale on arvestatud puhkuseraha vahelahenduses ja ta ei taha kogu raha kohe kätte saada, osa saaks koos palgaga palgapäeval?
Kuidas arvutada lapsepuhkusi?
Algoritmide tabelis on olemas algoritm 71 - lapsehoolduspuhkus, kuid seda kasutades hakkas programm mingeid numbreid arvutama.
Tegin raseduspuhkusele läinud töötaja jaoks uue tasuliigi algoritmiga 52. Muid tasusid töötajal sel kuul ei olnud. Palgalipikut arvestades tuli ette kiri: Korrigeerime sotsmaksualust aega tasudega .... Mida see peaks tähendama?
Kui naine läheb rasedus- ja sünnituspuhkusele ja sealt edasi lapsehoolduspuhkusele, kas ja kuidas pean seda palgaprogrammis kajastama?
Töötaja jääb puhkuse ajal haigeks . Mida teha , et puudutud päevad ei kattuks ?
Peale puhkust makstakse töötajale puhkuse preemiat s.o. protsent puhkusrahast (igal inimesel erinev - sõltub staažist ). Kas see on kuidagi võimalik?
Töötajal on kuupalk ja ta saab lisaks juurde muid tasusid. Puhkust oleks vaja arvestada nii, et jätkatakse põhipalga maksmist ja muudelt tasudelt (mitte kõigilt) arvestatakse 6 kuu keskmine x 5/7 (nagu tükitöölistel).
Probleem on puhkusetasuga. Inimesed töötavad vahest 16 tundi järjest ja siis ei tööta näiteks nädal aega. Kuidas seda sisestada, et programm arvestaks, et 16 tundi on kaks tööpäeva. Võib olla ka selliseid juhuseid, et inimene töötab rohkem tunde kui on
Kui inimene saab talle ettenähtud pikendatud põhipuhkuse 7 kalendripäeva seoses invaliidsusega, siis vastavalt seadusele ei lähe see keskmisesse palka arvesse (sots. tulu tõend). Kuidas on see TAAVIs lahendatud?

Erinevate tasude arvestamine, algoritmid

Kas Taavi Palgas on võimalik töötatud tunde arvestada minutites?

Sotsiaalmaksu arvestamine

Olen aprilli lõplikus arvestuses , töötaja ei saa aprillis tasu , aga on haige alates 24.04.2001-30.04.2001 .Programm arvutab sotsiaalmaksu aluse nii : 700/aprilli kalendripäevad * tööloldud kalendripäevad (700/30*23=537) Kas riigipühasid ei lahutata ma
Mis kanne tehakse sots. maksu summaga sel juhul kui töötajal on linnuke lahtris 'Sots. maks kuupalga alamääralt ' ja tal on palgata puhkus? Kas saab seda sots. maksu kuhugi eraldi kontole kanda? Kuidas?
Miks ei arvesta programm osadel tasudel sotsiaalmaksu?
Millist aruannet oleks kõige õigem kasutada kuue kuu kohta sotsiaalmaksu tulutõendi koostamiseks . Kas ainult arvutusarhiivist saab need andmed? Aruandest '2001'Sots.maksu tulu toend' saab küll summad kätte, aga ei lahuta kalendripäevadest haiguspäevi.
Palgalipikute arvutamisel tuleb teade : 'Viga Ei leidnud tasuliigil "057" kontot " " sotsiaalmaksutunnuse määramiseks ' . Mida selline teade tähendab?

Allüksuste kasutamine

Kas on mõistlik jätta allüksused ja erinevad palgalehed mõlemad käiku? Saab äkki erinevaid aruandeid? Või segab see hoopis?

Palgalipikud

Kuidas saata Taavi Palgast emailiga töötajatele palgalipikuid?

Tasude importimine

Kas saab lisaaruannete all välja jätta need aruanded, mida ei kasutata ?
Kas lisatasude importimisel on võimalik üle kanda ka parameetrit PROTSENT?
Millisest aruandest on võimalik näha järgmise kuu puhkuseid, mis on ette makstud ja nendelt arvestatud makse? Sooviks saada tekkepõhist arvestust maksude (sotsiaalmaks ja tulumaks) kohta.
Kas on võimalik importida palgaprogrammi tööajatabelit, kuidas see täpsemalt käib ja mis kujul see fail peab olema?

Raamatupidamise kanded

Lähetusi makstakse vahearvestuses tasuliigiga 'Palk panka' 104. Lisatasudes on konto 1922, püsitasudes 1940, tasuliikide registris tühi. Kannetes jooksevad tasuliigi 104 summad kokku kontole 1940. Kuidas kanda lähetused ja töötasud eraldi kontodele?
Kannetel, kus kajastuvad kinnipidamised (tulumaks ,palk panka jne.) tahaks allüksuse ära jätta. Kuidas teha?

Ajutine töövõimetus

Märkisin kogemata aprilli palka tehes tervisepäeva vale inimese peale ja nüüdseks on kuuvahetus juba tehtud. Kuidas ma saaksin tehtud viga parandada?

Programmist koopia tegemine

Miks programm ei tee koopiat?

Töötaja kaart

Kas on vajalik panna töötaja kaardile kaks tabelinumbrit (personaliarvestuse ja palgaarvestuse), kui personaliprogrammi ei ole?

Eelmine kuu lõplikult lõpetamata

Programm ütleb, et eelmine kuu on lõpetamata . Eelmise kuu valik ei ole aktiivne (ei saa valida eelmist kuud).

Tulumaksu arvestamine

Soovin kasutada tasuliiki , millelt ei ole vaja kinni pidada tulumaksu . Kuidas seda Taavi Palgas märgistada?

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge