Menüü

01. detsember 2021

Tere!

Tuletame meelde, et TAAVI programmide versioonid on vajalik uuendada enne, kui alustatakse tasude arvutamist, mis makstakse välja 2022. aasta jaanuaris.

2021 Detsember uuendused TAAVI Palk ja TAAVI Personal programmides:

1. Maksumäärade seadistamine TAAVI PALK programmis alates 01.01.2022

TAAVI PALK programm kontrollib jaanuar 2022 väljamaksega palgalipiku arvutamisel, kas File -> Seadistused -> Maksud tabelisse on lisatud rida alates 01.01.2022 a. kehtivate maksumääradega. Kui see rida puudub, siis programm lisab selle automaatselt.

Maksumääradeks peab 2022. aastaks palgaprogrammis olema:

Alates kuupäevast 01.01.2022 on maksuvaba tulu 500 eurot.

Miinimumpalk on 654 eurot. 

Sotsiaalmaksu aluse miinimum kuumäär on 584 eurot.

Sotsiaalmaksuprotsent on 33.00 %

Tulumaksumäärad maksustatavalt kuu tulult

Esimeselt 9999999999 eurolt 20.000 %

kuni 0 euroni 0.000 %

alates 1 eurost 0.000 %

Töötuskindlustusmaks isikule 1.600 %

Töötuskindlustusmaks firmale 0.800 %

Kogumispensioni II samba maksemäär 2.000 %

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise maksuvaba kuus 0 eurot.

Link maksude ekraani pildile.

2. Maksuvaba tulu kohaldamine mitteresidendist füüsilise isiku väljamaksele

Alates 2022 on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra) residendist füüsilisel isikul sarnaselt Eesti residendiga õigus esitada väljamakse tegijale avaldus Eesti maksuvaba tulu (kuni 500 eurot) kohaldamiseks väljamakse tegemisel (vormi TSD lisa 2) tema Eestis tulumaksuga maksustatavalt tulult kinnipeetava tulumaksu arvutamisel. 

Kui mitteresident esitab väljamakse tegijale avalduse Eesti maksuvaba tulu kohaldamiseks (kuni 500 eurot, avaldus on ühekordne, kuid seda võib muuta, olenevalt tulu suurusest, aga ka avaldust tühistada, et maksuvaba tulu ei kohaldataks) ja saaja koduriigi, kes on EMP liikmesriik,  maksuhalduri kinnitatud kehtiva residentsustõendi, siis arvatakse mitteresidendile Eestis tulumaksuga maksustatavalt tulult kinnipeetava tulumaksu arvutamisel maha Eesti maksuvaba tulu Eesti reeglite kohaselt.

Väljamaksja deklareerib mitteresidendi Eestis maksustatava tulu vormi TSD lisal 2, seal võetakse ka maksuarvutuses arvesse maksuvaba tulu, kui residentsustõend on esitatud. Vormi TSD lisal 1 mitteresidendi maksuvaba tulu deklareerida ei saa.

https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks - tulumaks-2022

Kui töötaja residentsustõendit tööandjale esitanud ei ole, kuid ütleb, et saatis selle Maksu-ja Tolliametile, siis saab tööandja tõendi olemasolu kontrollida Maksu-ja Tolliameti kodulehel olevast mitteresidentsuse päringust https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/paringud-toendid/avalikud-paringud või otselingilt päringule https://apps.emta.ee/saqu/public/nonresident?lang=et

 

Tulumaksuseadus § 42  Tulumaksu kinnipidamisel tehtavad mahaarvamised.

  (1) Lepinguriigi residendist füüsilisele isikule tehtud §-s 41 nimetatud väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null ja suurem kui 500. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa mahaarvamise.
[RT I, 26.03.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/akt/126032021004

TAAVI Palk programm on siiani kasutanud maksuvaba summat lähtuvalt töötaja kaardi tulumaksutunnusest. Kui soovite aktiveerida mitteresidendist töötajale maksuvaba arvestust, tuleks muuta tulumaksu arvestamise tunnust ja lisada menüüs Registrid->Töötajad "Maksuvabad" lehel maksuvaba summa piirmäär.

MITTERESIDENTIDEST töötajatel tuleb maksuvaba summa arvestamiseks lisada tabelisse ka piirmäär 500 eurot koos alguse ja lõpu kuupäevaga. Ilma maksuvaba summaga kehtivat rida lisamata mitteresidendist töötajal maksuvaba summat EI ARVESTATA.

Eelpool toodud uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioonid. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!

Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage ka nende programmide versioonid, va Tööaeg programm. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

Tuletame meelde, et TAAVI programmides on võimalus uuendada programme programmidest väljumata, ehk läbi programmi menüüst ´File -> Uuendused´.

Läbi programmi uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Versiooniuuendus.pdf

Väljaspool programmi versiooni uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Juhend.pdf

Enne versiooniuuendust tehke palun programmi andmetest koopia ning veenduge koopia olemasolus.

Enne versiooniuuendust kontrollige palun kas programmide registreerimiskoodid võimaldavad uuendusi.

Programmi menüüs Abi -> Taavi info kaardil "Uuendused kuni..." kuupäev peab võimaldama teha uuendusi. Kui kuupäev ei võimalda teha uuendusi, siis palun kontrollige kehtivust menüüst Abi -> Litsentsi kehtivus. Programm saadab päringu aadressile http://taavi.taavi.ee/register.php programmi tootekoodi andmetega ja kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva. Kui litsents kehtib, siis võib versiooni uuendada. Peale versiooni uuendamist programmi käivitamisel uuendatakse automaatselt registreerimiskoodid.

Peale versiooniuuendust palun kontrollige Abi -> Taavi info kaardilt kas versiooni kuupäev on muutunud. Seejärel peab tegema uued indeksid menüüst File -> Andmete hooldus -> Uued indeksid. Vanu indeksfaile kustutama ei pea.

Kui küsitakse andmetabeli struktuuri muutmist, siis kindlasti vastata „Jah“.

Taavi PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida kas linkidelt:

Palgaprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip

Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip

Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

või FTP serverist:

http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/

Kasutaja: klient

parool: heldur

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile. Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides, salvestades üle olemasolevad failid.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile .

Lugupidamisega

Taavi Tarkvara

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge